Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek

„Négy növény van, mely az emberi élet számára elengedhetetlen: a búza, a szőlő, az olíva és az aloé.
Az első táplál, a második megörvendezteti a szívet, a harmadik harmóniát szerez, a negyedik egészségessé tesz.”

(Kolombusz Kristóf)
 
 
 
 
  "A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat."
(Wass Albert)
 
 
 
"Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (. . . ) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött. "
Wass Albert
 
 

 
  "Ne üss sebet embertársaid lelkén! Ha a tiedet gondatlanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy ügyet. Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb. Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. Mosd ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp és éget. Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az emberek között, mint akivel semmi sem történt."

Wass Albert


"Milyen ritka és gyönyörű pillanat az, amikor ráeszmélünk, hogy találtunk egy igaz barátot."" (W. Rotsler)

"A cselekedeteinket nem megbánni, hanem megfontolni kell!"

"A pozitív beállítódás ugyanúgy erősít valamely viselkedést, ahogyan a negatív gyengíti azt." (Paul Hauck)

"Űzd el szánalmaid - a jóság legyél Te magad." (Weöres Sándor)

" Az ember hivatása , Hogy megismerje AZ igazságot , szeresse a szépet , kívánja a cseppet , es cselekedje a legjobbat ! "
( Beethoven )

“A jó barát olyan valaki, akivel együtt semmi különöset nem tesz az ember, aztán rájön, hogy a “semmi különös” nagyon is különös. A jó barát mindent elmesél magáról neked. A jó barát olyan valaki, aki tényleg örül, ha győztél, és megdolgoztál a sikerért. Olyan valaki, aki előtt nem kell védekezned, és nem kell jó benyomást tenned rá. A jó barát ennek a sok csodálatos valakinek a megkapó egyvelege, akivel közös emlékeid lesznek majd, akinek adsz, és akitől kapsz – ő a “most és mindörökké jó barát.” (ismeretlen)

Barátság


"Igen, a hallgatás is lehet beszédes. Gondolatainkat és érzéseinket szavak nélkül is közölhetjük egymással. Egy igaz barát a szavakon túl is megért minket."
Henry Van Dyke

"Mert vagy nekem, hogy gondomat viseld, és vagyok neked, hogy gondodat viseljem...Vagyunk egymásnak, hát ez az..."
John Steinbeck

"Minden pillanatban új élet nyílik meg előttünk.
Készüljünk örömmel a találkozásra!"

"A barátom és én minden gondunkat megosztjuk egymással.
Gyakran semmit sem tudunk tenni, hogy megoldjuk őket. De az a tudat, hogy ott vagyunk egymásnak arra készen, hogy meghallgassuk a másikat, az összes segítség, amire szükségünk van."
(Linda Macfarlane)

"Életedet csak két módon élheted.
Az egyik az, ha semmit nem látsz csodának.
A másik, ha mindenre
MINT CSODÁRA NYÍLIK SZEMED."
(Albert Einstein)

" A barátságot nem lehet aranyban mérni, mert az nem elég tiszta hozzá. A barátságot csak emlékekben, nevetésben, békében és szeretetben lehet mérni."
(Stuart és Linda Macfarlane)

"Milyen ritka és gyönyörű pillanat az, amikor ráeszmélünk, hogy találtunk egy igaz barátot."
(W. Rotsler)

"Az igaz barát érzi, mikor a szükség hívja."
(K. Hubbard)

"A boldogság nem a barátok mennyiségétől, hanem a minőségétől függ."
(B. Jonson)

"Az igaz barát előtt hangosan gondolkodhatom."
(R. W. Emerson)

"Az életünket mi alakítjuk, és ebben az igaz barátok csak segítenek."
(T. Hsieh)

"Az igazi barát a kezedet fogja, és a szívedet simítja."
(G. G. Márquez)

"A barátság nem élet halál kérdése, annál sokkal fontosabb."

"A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben és elfogad annak, aki vagy."

"Rossz úton jár, aki azt hiszi, a barátság olyan dolog,amit megszerzel, nem pedig az, amit adsz."

"A barátaimat úgy őrzöm, mint a fösvények vagyonukat, hisz a legnagyobb KINCS egy igaz barát."
(P. Aretino)

"A barátság az, amikor egy lélek két testben él."
(Arisztotelész)

"Néha tükröt képzelek magam elé, s benne Téged látlak."

"Nincs több amit kívánhatunk, mint barátaink szeretete és nevetése."
(H. Belloc)

"Hibáidat javítanám, ha nem szeretném őket annyira."

"Te csak egyvalaki vagy a világnak, de valakinek TE vagy a világ."

"A szeretett mozgat napot és minden csillagot." "Szeretni semmi.Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz,az a minden."

 

Valakinek sebet kap a lelke. Aki adta, nem is tud róla talán. Aki kapta, alig rezzent meg belé. De a seb marad, és nem heged be.
Régi nyomokat keresek, melyeket elfújt a szél. Régi szavakat, melyeket elmosott a víz.

„Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet.
Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem: Ő nem hágy el, biztatást ad, békesség van én velem.
Boldogságnak napja süt rám, Jóság, fény jár utamon: A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom.
Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságod, békességed ott keresd!
Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet.”
(230. dícséret, Ref. énekeskönyv)

Arra biztatnám az olvasókat, a magyarokat, hogy ne az anyagi lim-lomok után rohangáljanak, hanem magukat adják férjüknek, feleségüknek, családjuknak az ünnepre! Azt kívánom valamennyiünknek, hogy mi legyünk egymás számára Isten szép, élő ajándéka.
Böjte Csaba

"A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek."
Wass Albert

"Minden nemzetnek olyan kormánya van,aminőt érdemel.Ha valami oknál fogva ostoba,vagy komisz emberek ülnek a bölcs és becsületes nép nyakára,akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarább a pokol fenekére küldi.De ha egy kormány huzamosan megmarad a helyén,akkor bizonyos,hogy a nemzetben van a hiba"
Széchenyi István

”Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,”
Petőfi Sándor

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az
emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak
és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Padre Pio (1887-1968)

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni, amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg. Hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör, halállá válik.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied."

"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!"

1, „Ha az ember az igazságnak csak egy kis részletét is megismeri, és ha ennek az igazságnak a fel nem ismerése az övéinek ártalmára lehet, akkor nincs joga azt ki nem kiáltani – történjék bármi azzal, aki kimondja.” (Henri Pozzi)

2, „A békeszerződések nem koporsók, amelyekből a legyőzötteknek sohasem szabad kilépniük.” (Benito Mussolini)

3, „Mindenki hazája szent. Belőlük egynek elpusztítása is felér az emberi faj megcsonkításával. Egy nép legyilkolására irányuló szándék Isten elleni hadüzenet, támadás az élet rendje és a történelmi gondviselés ellen. Lelkiismeretünk szerint bűntény. Bűneink azonban – hála legyen Istennek – mégsem hiábavalóak: elkövetőjükre terhet, romlást, büntetést hoznak.” (R. P. Gratry atya – Notre Dame, Párizs)

4, „Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt – késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás…” (Théophile Delcassé – francia külügyminiszter)

5, „Trianon tehát történelmi tévedés, földrajzi szörnyszülött, gazdasági lehetetlenség, igazságtalan békeszerződés önmagában és tragikus következményeiben.” (Yves de Daruvár)

„Nem haragból, de becsületből!”

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”
Kölcsey Ferenc

"Haza és szabadság, ez a két szó, melyet
Először tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri,
Utószor e két szót mondja ki a férfi!"
Petőfi Sándor

"A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."

 

 

 

Kismadár

Egy vadász megfogott egy kismadarat. A madárka azt mondta a vadásznak, hogy ha szabadon engedi,három felbecsülehetetlen értékű tanácsot ad neki. A vadász hosszan tépelődött, majd belement az alkuba.
A kismadár első tanácsa az volt, hogy ne ragaszkodjon a dolgokhoz, hagyja, hadd jöjjenek, hadd menjenek. A vadász úgy gondolta, ez jó tanács, és kiengedte a markából a madarat. A második tanács így szólt: bízzon abba, amit közvetlenül érez és tapasztal. A vadász úgy gondolta, hogy ez is jó tanács, és engedte, hogy a madár felszálljon egy közeli fára.Amint ez megtörtént, a kismadár harsányan nevetve felrepült. A vadász utána kiáltott, és megkérdezte,mi olyan mulatságos, mire a madár így válaszolt:
Ha tudnád, hogy nálam van a világ legértékesebb gyémántja, nem engedtél volna el.És még jobban nevetett.
A vadász dühbe gurult, é kiabálni kezdett,hogy a madár azonnal jöjjön vissza. A madárka persze, ügyet sem vetett rá.
Hát jó, de akkor legalább tartsd be,amit ígértél-mondta. Halljam a harmadik tanácsot!
Ugyan miért mondanék neked bármit is, te ostoba, amikor az első két tanácsomat sem fogadtad meg, hiszen nem hagyod csak úgy jönni és menni a dolgokat.Nézd, hogy dühbe gurultál és próbálsz újra megfogni. És az érzékeidben sem bízol, különben felfognád,hogy egy olyan apró madár, mint én nem rejtheti el apró testében a világ legértékesebb ékkövét.
A madár nevetve elfordult, hogy elrepüljön.
-Mivel nem az első két tanácsom szerint cselekedtél, nem vesztegetem rád a harmadik bölcsességemet. Azzal messze szállt.
Ezzel tulajdonképpen megadta a vadásznak a harmadik és egyben legjobb tanácsot is:
Bármilyen tanács felesleges, ha nem fogadjuk meg.

 

 

Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. ... Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. ... S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!

 

 

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.